img2.gif  
Dutch Journalists Alter Their Coverage of Migrants
Neither in society, nor in the media has the multicultural society been a hot topic in the Netherlands until recent years. It wasn’t an issue that the Dutch took particular...
Lees meer>

Home  |   Artikelen  |   Boeken  |   Brochures  |   Foto's  |   Nieuwsbrief  |   Bio  |   Contact Zoek
  Actueel
  Pensioenen & Sociale zekerheid
  Duurzaam ondernemen & Recyclen
  Criminaliteitspreventie
  Zakendoen in China
  Bedrijfsleven
  Interviews
  Cultuur
  China in de jaren negentig
  Leven in China - columns
  Hongkong
Een selectie uit het werk van Yvonne:
[1]  2   Volgende

Omfloerste zon
"'t Zijn zotten die in de warmte werken", luidt de kop van een artikel dat ik heb toegestuurd gekregen, geknipt uit een Vlaamse krant. De tropische temperaturen in West-Europa schaden de gezondheid van de werkende mens, betoogt de schrijver. Het...
Lees meer>
 
 
Smog
Auto's komen, auto's gaan, maar de smog blijft altijd bestaan. De luchtvervuiling in Peking is zo afgrijselijk dat een mens er lyrisch van wordt. Of - wat waarschijnlijker is - delirisch omdat de gassen hem naar het hoofd stijgen. Deze stad stinkt...
Lees meer>
 
 
Rijk der Rochelaars
Met afgrijzen kijkt de ambtenaar in het gevolg van een Nederlandse minister naar de fluim die hem ternauwernood heeft gemist en op het trottoir is neer gespat. 'Raak je nou ooit gewend aan dat rochelen en spugen in China?', brengt hij lichtelijk...
Lees meer>
 
 
Vrouwen
"Dit is telefoniste Shang Shuqui. Ze werkt op het Communicatie Centrum van het Peking Militair Commando. In de afgelopen vijf jaar heeft ze vierhonderdduizend telefoontjes afgehandeld zonder ook maar een keer een verkeerd nummer te draaien." Zo luidt...
Lees meer>
 
 
Lekkende toiletten
Mijn toilet lekt of liever gezegd uit de kraan van de leiding naar de spoelbak druppelt water. Het is meer lastig dan levensbedreigend. Een jampotje vangt een bodempje vocht per dag op. En alhoewel het dus geen kwestie is van pompen of verzuipen, wil...
Lees meer>
 
 

 


Lees meer.. 


  Ondernemen in China
Lees meer..

Shibaozai - in 1996 nog een toeristen attractie
Shibaozai - in 1996 nog een toeristen attractie
 

Disclaimer | Copyright

© VanderHeijden Communications