img2.gif  
Slachtofferhulp is een christelijke uitvinding
Professor Jan van Dijk pleit ervoor de beladen term ‘slachtoffer’ voor iemand die schade heeft opgelopen door misdadig optreden te vervangen door een nieuwe omschrijving, zoals...
More>

Home  |   Articles  |   Books  |   Brochures  |   Pictures  |   Newsletter  |   Bio  |   Contact Search
 

Choose a category:

Articles Books Brochures

 


Read more.. 


  Ondernemen in China
Read more..

Billboard movie about hero Lei Feng
Billboard movie about hero Lei Feng
 

Disclaimer | Copyright

© VanderHeijden Communications